Markkinointiviestinnästä markkinointimuotoiluun

Markkinointiviestinnästä markkinointimuotoiluun
Lauri Vassinen

Me haluamme uudelleenmäärittää millainen on meidän asiakkaamme asiakaskokemus ja sen laadun tulisi määrittää arvomme, ei pelkän loppusuoritteen. Me katsomme kokonaisuuksia riippumatta siitä, mikä oma roolimme siinä on ja ymmärrämme mistä tekijöistä paras kokonaisuus voi syntyä. Me suunnittelemme, järjestelemme sekä rakennamme ihmisten ja viestien kohtaamisia niin, että nämä kohtaamiset muuttuvat merkityksellisiksi. Emme erottele digitaalista tai analogista maailmaa, korosta integrointia tai paketoi itseämme content creator -ninjoiksi. Emme liimaa päivän toimialatrendiä jatkoksi asiakaslupaukseemme sitä mukaa kun niitä syntyy, emmekä vakuuttele että olemme tulosta tekevä, mikäli sille ei ole aidosti edellytyksiä. Me olemme ammattilaisia ja tiedämme mitä vaikutusvaltaisen brändin vuoksi tulee tehdä. Me olemme DDB Helsinki